top of page

Rad oružjem

Updated: Sep 3, 2023

Duh koji je sposoban da pobedi nezavisno od vrste oružja, to je učenje moje škole. - Mijamoto Musaši

Sastavni deo aikido treninga je i rad oružjem, na japanskom Bukiwaza. Buki je u prevodu oružje, a waza tehnike, što bi podrazumevalo - tehnike oružjem. Naravno, ovo se u treningu aikidoa uglavnom odnosi na rad bokenom - drvenim mačem, đo-om - štapom i tantoom - drvenim nožem.


Postoji prilično neslaganje oko toga kada treba uključiti rad oružjem u trening, a posebno - da li deca treba da ga koriste na aikido treninzima.


Sensei Goran Kurnik hram Svetog Save katana aikido

Da bi se bolje razumeo takav vid treninga potrebno je razumeti istorijske okolnosti u razvoju borilačkih veština u Japanu. U odnosu na Evropu, gde primena vatrenog oružja počinje da se razvija i usavršava već od šesnaestog veka, u Japanu, koji je bio veoma zatvoren prema svetu, proizvodnja vatrenog oružja bila je zabranjena do devetnaestog veka. To je veoma uticalo na razvoj i izradu mačeva, kao i na razvoj mnogobrojnih škola, a dovelo je i do toga da se stvara čitava kultura koja je utemeljena na borbi mačem. Aikido kao borilačka veština temelji se na tehnikama mača pa je prirodni sled razvoja svakog aikidoke rad i razumevanje tehnika bokenom.


U momentu kada su istorijske okolnosti dovele do toga da se zabrani nošenje mačeva, neke škole su modifikovale tehnike i zaseke mačem i prilagodile ih borbi i tehnikama bez oružja, koristeći bridove šaka kao sečivo. Tako su nastale mnogobrojne tehnike koje je kasnije Morihei Uješiba klasifikovao i upotrebio u osnivanju aikidoa.


Istinski put heihoa (mača) je takav da se primenjuje u bilo koje vreme i u bilo kojim okolnostima. - Mijamoto Musaši

Naravno, u situacijama kada su samuraji bili prinuđeni da se bore bez mača, koristili su štap. Đo je bio približne dužine oko 130cm, od poda do pazuha prosečno visokog Japanca. Mora se uzeti u obzir da se to odnosi na visinu od pre oko dva veka, tako da je sada, pogotovo u Evropi, đo duži. Tehnike koje su primenjivane veoma su ličile na tehnike mačem, a štapom se moglo zasecati kao mačem ili udarati u zavisnosti od okolnosti i od toga da li protivnika treba povrediti ili samo blago neutralisati. Uglavnom se koristio iz hanmija, stava kao i sa mačem, gde je jedna ruka na kraju štapa i uz bok, a druga negde oko sredine.

Bo štap je dosta duži od đo-a i koristio se simetričnim hvatom tako da su oba kraja podjednako daleko od centra tela. Tehnike bo štapom nisu bile posebno razvijene jer je akcenat bio na tehnikama mačem ili, u nedostatku mača, đo-om na sličan način kao i da držite mač.

U japanskim kućama često se za odbranu nalazilo i koplje. Zbog oštrog vrha njime se najčešće nanosio ubod. Danas se štapom često vežbaju ubodi kao kopljem.


Sensei Goran Kurnik hram Svetog Save katana aikido

Kada je u pitanju aikido trening za decu uz korišćenje oružja, sa decom je primerenije raditi đo-om kao da je bo štap i koristiti simetrični hvat jer je hanmi deci dosta kompleksan za razumevanje. Deca dosta dobro usvajaju tehnike baratanja štapom. Kroz dugogodišnju praksu u našem klubu, pokazalo se da za decu Ki aikido vežbe štapom veoma dobro popravljaju držanje tela kao i ukupan mišićni tonus. Ove vežbe dodatno uspostavljaju dobru koordinaciju tela, a poboljšavaju i osećaj orijentacije u prostoru u odnosu na druge vežbače.


Kada se uvežbavaju tehnike drvenim nožem, veoma je važno izvoditi ih uz maksimalnu preciznost i kontrolu. Bitno je da uke simulira stvarni napad najbolje što može, da bi se zaista korektno razumela tehnika. Tu i dalje kod većine vežbača postoji situacija koju je teško oponašati. Naime, u realnoj situaciji, kod stvarnog napada, on se vrlo često dešava potpuno nenajavljeno i iznenada, tako da je moguće da čak i potpuni laik nanese veoma ozbiljne povrede nekome ko dugo trenira. Na ovo se mora obratiti posebna pažnja u treningu tantoom i veoma ozbiljno se mora pristupiti uvežbavanju bazičnih tehnika. Često su potrebne godine posvećenog vežbanja da bi rad oružjem postao ravnopravni deo aikido treninga...


Zato vežbamo predano i redovno.

Ako želiš da slediš put samuraja, moraš da pravilno shvatiš put veštine mačevanja, da usvojiš različite tehnike, ništa da ne ispuštaš iz vida, da sačuvaš čisto srce, marljivo vežbaš svaki dan i svaki sat, stičeš mudrost i vežbaš snagu duha, stekneš moć rasuđivanja i budnost kako bi se na taj način oslobodio svakog privida. - Mijamoto Musaši

Tekst napisao Sensei Goran Kurnik182 views

Comments


bottom of page