top of page

Zašto je Ki Aikido
MISTERIJA

U davna vremena, majstorstvo određenog zanata ljubomorno se čuvalo u porodici i prenosilo sa kolena na koleno. Učitelji borilačkih veština, koji su imali svoje škole, prenosili su znanje na učenike, često pod zakletvom da oni neće dalje prenositi stečena znanja.

 

Neki majstori borilačkih veština su mistifikovali svoje učenje, ne prenoseći jasno suštinu. Dešavalo se da sebično čuvaju određene tehnike, jer nije bio redak slučaj da se učitelj pribojava da ga pojedini učenici ne prevaziđu ili da do znanja dođe neko iz drugih škola. Te tehnike su se zvale tajne tehnike.

Letnji seminar aikidoa u grckoj, sarti trening

DA LI I DAN-DANAS
POSTOJE
TAJNE TEHNIKE?

Opisan način prenošenja znanja praktikovao se sve do relativno skoro.

Vrlo je verovatno da se i danas sprovodi, ali u vrlo uskim krugovima. U savremenom svetu, međutim, postoji izobilje dostupnih informacija na najrazličitije teme. Borilačke veštine nisu izuzetak. Čovek pred sobom ima švedski sto tehnika, znanja, različitih škola i učitelja, od kojih može da izabere da uči. Čini se da mu je sve na dohvat ruke.


Verovatno svako ko čita ove redove zna šta je Aikido, tj. ima neku svoju predstavu. Ki Aikido je, opet, malo drugačija odrednica. To je nešto što bismo mogli da shvatimo uz još malo dodatnih informacija – ili barem tako mislimo.


Istina je nešto drugačija. Koliko god informacija o Ki Aikidou imali, ne znači da bismo mogli da ga primenimo, niti čak shvatimo. Ne bismo na osnovu informacija mogli da osetimo dublje značenje koje nosi. Ne bi nas oplemenila umetnost koju predstavlja. Dobili bismo hranu praznih kalorija – bez ikakve vrednosti za naš organizam.

goran-baca-2---gradient2.png

Jedan od razloga zašto je Ki Aikido misterija je to što čak i kada posmatramo tehnike, vidimo samo jedan mali deo. Kao novorođenče koje posmatra vrhunsko umetničko delo – može da razazna određene boje, ima predstavu da je tu nešto, ali to ne znači da već u sledećem momentu neće da ga opogani.


Sa druge strane, možda nam je upravo gledište bebe potrebno da bismo bez predrasuda spoznali šta je to Ki Aikido, jer je na to pitanje nemoguće odgovoriti za nekog drugog.

Samo mi sami možemo spoznati šta je Ki Aikido za nas, a način da to postignemo je upornim, predanim vežbanjem.


Više o ovoj temi – Misteriji Ki Aikidoa – otkrićete u odeljku na našem Blogu, ali najviše, nadamo se, kroz samo vežbanje. Srećno!

Obuka Misterija Ki aikidoa

bottom of page